Browserversie niet ondersteund

Dit programma werkt met Internet Explorer vanaf versie 8.
U lijkt een oudere browserversie te gebruiken. Gebruik is op eigen risico.

Inloggen

U vult de RIE online in en hij wordt ook online bewaard. Om ervoor te zorgen dat alleen u, als invuller, toegang hebt tot uw ingevulde RIE('s), hebt u een inlogcode gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze ontvangt u binnen enkele minuten na aanvragen. Gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen

Wachtwoord vergeten:
Als u uw wachtwoord bent vergeten en u weet uw gebruikersnaam nog wel, vul dan uw gebruikersnaam in en klik op wachtwoord vergeten.

Gebruikersnaam vergeten

Vragen?

Antwoorden op veel gestelde vragen.
Voor technische vragen kunt u bellen met 030 - 2996222 of een e-mail sturen naar servicedesk@itandcare.nl
Voor vragen over de RIE kunt u bellen met de Servicedesk van OOMT: 0800-0155 of een e-mail sturen naar servicedesk@oomt.nl.

Vertrouwelijkheid

Toegang tot de RIE kan alleen met gebruikersnaam en wachtwoord. Daarmee bent u ervan verzekerd dat anderen uw gegevens niet kunnen inzien.
OOMT kan als eigenaar van de RIE-vragenlijsten statistische gegevens over het totaal van de ingevulde RIE’s verzamelen, zoals het aantal gebruikers van een vragenlijst, of vragenlijsten gedeeltelijk/volledig zijn ingevuld, of er een plan van aanpak is gemaakt en welke knelpunten bedrijven in de RIE’s aangeven. Deze statistische gegevens zijn niet op bedrijf herleidbaar. OOMT kan geen inhoudelijke gegevens delen met anderen.
OOMT maakt voor de RIE gebruik van de systemen van IT&Care. Zij zijn contractueel gehouden aan geheimhouding van bedrijfsinformatie.

Verantwoording

De inhoud van de branche-RIE's van RIE Mobiel zijn tot stand gekomen onder coördinatie van OOMT en zijn een initiatief van de volgende werkgevers- en werknemersorganisaties:
Personenautobedrijf, Bedrijfsautobedrijf, Autoverhuurbedrijf, Fiets- en scooterbedrijf, Motorfietsbedrijf, Motorenrevisiebedrijf, Mobiele recreatie en aanhangwagenbedrijf:
BOVAG, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie
Tankstations en Wasbedrijven:
BOVAG, Belangenvereniging Tankstations, FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en LBV
Takel- en bergingsbedrijven:
BOVAG, Vereniging Berging Mobiliteit, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie

Privacy Policy

Disclaimer
Werkgevers- en werknemerspartijen hebben met grote zorgvuldigheid de risico's en de stand der techniek in de branche verwerkt in deze branche-RI&E's. Dit laat onverlet dat het mogelijk is dat bepaalde risico's of oplossingen die in uw bedrijf aan de orde zijn, niet zijn vermeld in deze branche-RI&E's. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de ondernemer volgens de wet zelf verantwoordelijk is voor de inventarisatie en evaluatie van de risico's.